عضویت در حامیان و دوستداران درخت


حامیان و دوستداران درخت
فروشگاه اینترنتی کوک تیوب حامی و دوستدار درخت است
و از شمای عزیز سپاسگزار است که با خرید نسخه های الکترونیکی از فروشگاه اینترنتی کوک تیوب
به زنده ماندن بیشتر درختان و سلامت خودمان کمک می کنید.

 آیا می دانید؟

با خرید نسخه های الکترونیکی، شما هم می توانید به جمع حامیان و دوستداران درخت بپیوندید؟
برای پیوستن به حامیان و دوستداران درخت کافی است
نام و نام خانوادگی + عکس چهره + شماره سفارش خریدتان
را به تلگرام کوک تیوب ارسال کنید.
@cooktubeadmin

پس از تایید اطلاعات ارسالی میتوانید حضور خودتان را در صفحه حامیان و دوستداران درخت مشاهده کنید.

قوانین عضویت در حامیان و دوستداران درخت :

۱ – عکس ارسالی می بایست تصویر چهره خریدار نسخه الکترونیکی مجلات هنر آشپزی یا هنر قنادی یا دیگر مجلات باشد.
۲ – در عکس ارسالی می بایست شئونات اسلامی رعایت شده باشد. در غیر اینصورت لازم است عکس دیگری ارسال شود.